Astigmatism / brytningsfel

 • Astigmatism / brytningsfel

  Många människor, ungefär en tredjedel, föds med ett brytningsfel på hornhinnan som heter astigmatism och som består livet ut. Astigmatismen uppkommer av att hornhinnan har formen av ett ägg istället för ett runt klot.

  Ljuset som träffar hornhinnans olika delar bryts ojämnt på grund av äggformen. Fokus blir då inte i en punkt som normalsynta utan i två punkter på skilda djup vilket avspeglar skillnaden i brytkraft på högsta och lägsta krökning. Denna ojämna brytkraft ger upphov till en suddig bild även om man kompenserar för närsynthet eller översynthet. Astigmatismen gör att man får ”kvastar” från gatlyktor i mörker och i dagsljus nedsatt synskärpa både på långt och nära håll utan specialslipade glasögon eller toriska / astigmatiska kontaktlinser.

  Astigmatism / brytningsfel kan avhjälpas med excimerlaser på framför allt individer under 50 år då hornhinnans yta formas till en jämn krökning för att slippa kontaktlinser eller glasögon.

  På individer över 50 år och då närseendet blivit stört av åldersbetingad linsstelhet kan man istället för excimer på hornhinnan byta ut den egna linsen bakom pupillen genom en operation.

  Man opererar då in en skräddarsydd konstgjord plastlins för att korrigera astigmatismen / brytningsfelet, med eller utan korrektion för ålderssynthet istället för den egna linsen som blivit stel och ibland grumlad av ålder. Man får då inga typiska mörkerfenomen och ser också skarpt i dagsljus utan glasögon.

  Läs mer om behandling av astigmatism / brytningsfel

  Ålderssynthet (presbyopi) Stockholms Ögonklinik

Uppdaterad: 24 april, 2017

Scrolla till toppen