Allergisk konjunktivit

  • Allergisk konjunktivit

    Allergisk konjunktivit är en inflammation i ögats yttre hinna som oftast uppträder i samband med överkänslighet för exempelvis pollen eller pälsdjur, men det kan även drabba personer utan känd allergi. Symtom kan vara klåda och en knottrighet på insidan av ögonlocket. En svullen bindhinna, vilket ibland kan se ut som en vattenblåsa på ögonvitan, kan också vara symtom på konjunktivit. Tårvätskan hos den som har konjunktivit kan bli seg och trådig. Vernaliskonjunktiviten är en allergibesläktad åkomma som är vanligast hos barn i åldern 3-5 år. Kännetecken är svår klåda och ljusskygghet. I enstaka fall angrips även hornhinnan.

    Behandling

    Först och främst måste orsaken till det som utlöser allergin identifieras och elimineras. Lokal behandling med droppar av natriumkromoglikat eller antihistamin kan behövas, liksom peroralt antihistamin.

    Allergisk konjunktivit Stockholms Ögonklinik
Scrolla till toppen