Botox

 • Botox

  Problem med blinkningar eller ryckningar i ansiktsmusklerna?
  En botoxbehandling kan hjälpa dig.

  Botox Stockholms Ögonklinik

  • Vad kan behandlas med botox?

   Ofrivilliga ögonblinkningar och knipningar, ryckningar i musklerna runt ögonen och ofrivillig ögonlockstängning blir inte sällan socialt mycket handikappande. De kan även försämra synen. Besvären kallas ofta för tics men det är en sjukdom som heter ansiktsdystoni (eller essentiell benign blefarospasm).

   Det finns uppskattningsvis 400-500 personer i Sverige med sjukdomen varav 60 procent är kvinnor.

   Ökad blinkfrekvens är ett vanligt första symptom. Man kan ha besvär på ena eller på bägge sidorna. Besvären börjar ofta på ena sidan med ökande blinkfrekvens. Blinkningarna kan sedan övergå i så kraftiga knipningar att ögonlocket hålls ofrivilligt stängt under någon till några sekunder.

  • Orsak

   Besvären har sin grund i en okänd störning i balansen mellan ingående och utgående information till de muskler som finns runt ögat.

   Stress verkar ofta vara en utlösande faktor. På samma sätt som stress kan förvärra besvär, kan avslappning i vissa fall mildra tillståndet.

  • Behandling

   Den enda effektiva behandlingen mot sjukdomen är injektioner med läkemedlet Botox. Denna behandling görs endast till privattaxa på Stockholms Ögonklinik.

   Botox blockerar överföringen mellan nerverna till musklerna. Det ger en tillfällig förlamning av den överaktiva muskeln.

   Redan två till tre dagar efter första injektionen brukar patienten få lindring. Behandlingen behöver upprepas var tredje månad, ibland oftare. Det är mycket ovanligt med biverkningar, men eftersom de ändå kan förekomma börjar man alltid behandlingen med en låg dos som man sedan kan öka.

Scrolla till toppen