Din syn – synnedsättning?

 • Din syn - synnedsättning?

  Vårt viktigaste sinnesorgan är onekligen synen. Synsystemet är mycket avancerat samt komplicerat hos oss människor. En mycket stor del av hjärnans hela kapacitet åtgår till att se, tolka synintrycken samt att styra ögonens motorik så att ögonen flyttar blicken till det vi vill se.

  Redan det nyfödda barnet har en hyfsat utvecklad syn men behöver stimuleras under de närmaste åren för att fullt utvecklas. Det är viktigt att inga synfel stör synutvecklingen under de första 6-8 åren. Därför kontrolleras synen regelbundet hos barn för att i tid kunna upptäcka synstörningar samt eventuellt behandla dessa med exempelvis glasögon och eventuellt så kallad lappbehandling.

  Efter tidig skolålder är synen i stort sett färdigutvecklad. Den bild (ljus) som man då tittar på kommer att brytas in till ögonbotten via ögats hornhinna samt lins. Ljuset kommer där att träffa fotoreceptorerna i näthinnan och utlösa en kemisk reaktion. Denna reaktion utlöser elektriska impulser som fortleds via synnerven in till hjärnan för att slutligen nå synbarken i bakhuvudet.

  Om något fel uppstår i något av dessa led så uppstår någon typ av synfel.

  Synnedsättning

  En av de vanligaste orsakerna till synnedsättning är att man behöver glasögon för att se skarpt. Oftast visar sig en närsynthet redan i tidiga tonåren. Hornhinnan och linsen bryter då ihop bilden en bit framför näthinnan varför bilden då blir suddig på långt håll. En optiker kan lätt avhjälpa olika fel som orsakas av brytningsfel (myopi, hyperopi samt astigmatism) med hjälp av glasögon.

  En mängd olika sjukdomar i ögat kan ge försämrad syn.

  Den vanligaste sjukdomen är grå starr (katarakt). Det innebär att linsen i ögat grumlas. Den finns i alla åldrar men är klart vanligast i högre ålder. Synen blir då generellt suddig samt att man blir mer ljuskänslig och lättbländad. Ingen annan behandling än operation finns.

  I stigande ålder blir också åldersförändringar i gula fläcken (maculadegeneration) allt vanligare. Då är det den centrala delen av näthinnan som fungerar sämre och stör bildkvaliten. Maculadegeneration stör oftast extra mycket vid läsning.

  Man skiljer på våt och torr form av maculadegeneration. Den torra formen ger oftast en mycket långsam synnedsättning. Ingen bra behandling finns i nuläget

  Den våta formen kommer oftast ganska hastigt och ger ofta kraftig synnedsättning samt metamorfopsi (= raka linjer blir krokiga). Denna form kan man idag behandla med gott resultat om man kommer under vård skyndsamt.

  Glaukom (grön starr) är en smygande ögonsjukdom som ger en långsam förtvining av synnerven. Skadorna är ofta ganska omfattande innan man själv märker någon synförsämring. Synfältet krymper på sikt samt i sent stadium påverkas även synskärpan. Det gäller att hitta sjukdomen tidigt för att kunna sätta in behandling innan skadorna har hunnit bli omfattande. Det finns en ärftlighet i sjukdomen varför släktingar bör gå på förebyggande kontroller så kallad Glaukomscreening.

  Diabetiker riskerar att med åren få störningar i blodcirkulationen i näthinnan som på sikt ger synnedsättning. Regelbundna kontroller krävs för att upptäcka detta i tid, så att adekvat behandling kan ges.

  Om blodcirkulationen störs i ögat (blodpropp) kan delar av synfältet eller hela synen på ett öga försvinna hastigt.

  Generellt kan man säga att ju hastigare en synförsämring sker så desto mer bråttom är det att komma till en ögonläkare för att kunna få snabb behandling.

Scrolla till toppen