Glaukomkirurgi / Grönstarroperation

 • Glaukomkirurgi / Grönstarroperation

  Glaukomoperationer kan utföras när trycket i ögat anses vara för högt trots att man har testat med trycksänkande droppar. Det finns flera tekniker både traditionella (trabekulektomi samt Ahmed ventil) och nya MIGS (Mikroinvasiv Glaukomkirurgi)

  Dessa operationer utförs av medicine doktor Mario-Alexander Economou för Försäkringsbolag och Privatpatienter.

  Här under kan du läsa en kort sammanfattning av dessa metoder.

 • MIGS (Mikroinvasiv Glaukomkirurgi)

  MIGS = Xengel, iStent Inject, KDB (Kahook Dual Blade)

  Mikroinvasiv glaukomkirurgi är en revolutionerande ny grupp av glaukomkirurgiska ingrepp. Detta innebär att ett litet snitt skapas i ögat för att implantera en eller flera mikroskopiska stentar. Ingreppet kan göras i kombination med gråstarrsoperation eller som en fristående operation.

  Mikroinsvasiv glaukomkirurgi har en måttligt trycksänkande effekt och används oftast på tidiga former av glaukom.  Fördelen jämfört med trabekulektomi och ventilen är att MIGS är en mycket snällare metod med mindre risker för komplikationer. De utförs nästan alltid i lokalbedövning.

  • Xengel

   XEN Gel Stent är ett mikroimplantat i form av ett mjukt gelatinrör, ungefär lika stort som en mänsklig ögonfrans (6 mm lång). XEN Gel Stent implanteras kirurgiskt genom ett litet snitt i hornhinnan för att sedan skapa en liten tunnel så att vätskan kan dräneras från ögat och på det sättet kan man sänka trycket i ögat.  Det flesta patienter som opereras med Xengel kan sluta med sina trycksänkande droppar.

  • iStent Inject

   iStent består av två små titanstentar (0.4 mm) vilka kirurgiskt implanteras in i den naturliga avrinningskanalen (Schlemms kanal) och utökar ögats förmåga att dränera vätska. För närvarande är iStent Inject den minsta medicinska komponent som implanteras i människokroppen. De flesta patienter som opereras med iStent Inject kan minska sina trycksänkande droppar.

  • Kahook Dual Blade (KDB)

   Kahook Dual Blade är en elegant, precisions konstruerad mikrokniv som tar bort ett fint membran (trabekelverket) som täpper till ögats naturliga dräneringssystem (Schlemms kanal) och försämrar avflödet. På det sättet kommer ögats vätska (kammarvatten) att rinna ut från ögat och ögontrycket att sänkas. Det flesta patienter som opereras med KDB kan minska sina trycksänkande droppar.

 • Traditionell glaukomkirurgi

  Trabekulektomi

  Den vanligaste operationen för glaukom är trabekulektomi. Operationen syftar till att åstadkomma en ny dräneringskanal, genom att göra en ny öppning in i ögats kammarvinkel, för att underlätta avflödet av kammarvattnet. På så vis kan kammarvattnet i främre kammaren läcka ut genom hålet, ut under luckan och samlas i en filtrationsblåsa under konjunktiva (upptill under övre ögonlocket). Där tar blodkärlen sedan hand om vätskan och därmed sjunker ögontrycket. Operationen görs polikliniskt i lokalbedövning. Oftast efter en trabekulektomi slipper man trycksänkande droppar.

  Ahmedventil

  En Ahmedventil består av en plastslang som opereras in i främre kammaren medan den andra änden av slangen mynnar ut på en plastplatta som sys fast långt bak på sklera på ögats utsida. Ovanpå denna platta bildas en blåsa under konjunktiva precis som vid en trabekulektomi. Kammarvatten kommer att rinna ur ögats främre kammare mot denna platta och på det sättet sänka ögontrycket. Efter en ventiloperation brukar man sluta med trycksänkande droppar.

  Observera att inga trycksänkande operationer förbättrar synen om de inte kombineras med gråstarrsoperation.

  Målet med detta är att förhindra fortsatt försämring.

Scrolla till toppen