Grön starr / Glaukom

 • Vad är grön starr / glaukom?

  Grön starr eller glaukom, som är det medicinska namnet, är en av våra vanligaste ögonsjukdomar. Glaukom är vanligare i vissa familjer, så med all sannolikhet finns det en ärftlighet. Exakt hur sjukdomen nedärvs, är dock inte känt. Om man har glaukom hos nära anförvanter, såsom föräldrar eller syskon, eller om sjukdomen finns i flera släktled tillbaka, befinner man sig i riskzonen själv. Sjukdomen uppkommer vanligtvis efter 40 års ålder. Därför är det en lämplig tidpunkt att börja undersöka sig i förebyggande syfte.
  Glaukom orsakas av rubbningar i ögats cirkulation, vilket leder till att det inre trycket ofta stiger. Detta skadar i sin tur synnerven och påverkar synfältet. Den synskada som uppkommit kan man aldrig bota.

  Glaukom Stockholms Ögonklinik

  Symtom

  Glaukom är en sjukdom med ett långsamt smygande förlopp. Till en början ger den inga tydliga tecken. Så småningom – ibland först efter åratal – märker man att synen försämras. Till en början sker synskadan som en inskränkning av synfältets ytterkant. Efterhand sprider sig synfältsskadan in mot centrala delarna av synfältet och blir då märkbar.

  Tidigt upptäckt gynnsam

  Glaukom är en av de vanligaste orsakerna till blindhet. Genom att upptäcka sjukdomen och starta behandling i ett tidigt skede, finns det dock goda förutsättningar för att motverka, eller fördröja skador på synnerven. Idag finns det förfinade undersökningsmetoder för att upptäcka tidiga förändringar. För dig som har glaukom i släkten, är det extra viktigt att kontrollera dina ögon, då ärftlighetsfaktorn kan innebära en ökad risk för att du utvecklar sjukdomen.

  Ögontrycksmätning

  För att få vetskap om risken för att utveckla ett eventuellt glaukom, räcker det inte att bara mäta ögontrycket.
  Trycket ligger ofta till en början helt normalt. Ett sådant besked kan invagga en person i en falsk säkerhet, vilket kan försena diagnosen om vederbörande verkligen utvecklar sjukdomen senare i livet.

  Stockholms Ögonklinik kan erbjuda en utförlig screeningundersökning, för att ge möjlighet att upptäcka eventuellt föreliggande glaukom i ett tidigt skede.

  Läs mer om vår glaukomscreening

  Behandling av glaukom

  Behandling av glaukom syftar till att sänka ögontrycket. Det kan göras antingen genom medicinering med kontinuerlig ögondroppsbehandling, med laserterapi eller operation.

  Andra intressanta sidor:

  Frågor och svar om glaukomscreening

  Externa länkar:

  www.glaukomforbundet.se
  http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Diagnostik-uppfoljning-och-behandling-av-oppenvinkelglaukom-gron-starr/

Scrolla till toppen