Gula fläcken / Makuladegeneration

 • Förändring i gula fläcken

  Vad är gula fläcken / makuladegeneration?

  Gula fläcken, makula, är det centrala området på näthinnan där tapparna, en sorts synceller, ligger tätt och det är här vi har vårt detalj- och kontrastseende.
  Förändringar i gula fläcken kan leda till ett flertal sjukdomar. Förändringarna kallas makuladegeneration och ger en gradvis förlust av det centrala seendet.
  Vanligaste orsaken är åldersrelaterad och hos äldre personer är bortforslingen av näthinnans slaggprodukter försämrad vilket påverkar den gula fläcken.
  Sjukdomstillståndet kallas även AMD (Age Related Macular Degeneration).
  Åldersrelaterad makuladegeneration är, efter gråstarr, den klart största orsaken till synnedsättningar hos personer över 70 år.
  Gula fläcken Stockholms Ögonklinik

  Två former av makuladegeneration – våt & torr

  Makuladegeneration indelas i två grupper, en våt och en torr form. Den vanligaste formen, den torra formen, utvecklas vanligtvis långsamt men kan ändå leda till svåra synnedsättningar. Vid den våta formen uppträder symtomen plötsligt och kan snabbt leda till kraftiga synnedsättningar om sjukdomen inte behandlas.

  Symtom

  Vid den torra formen sker en långsam försämring av detaljseendet/synskärpan. Symtom på den mer aggressiva våta formen kan uppkomma plötsligt. Tecken på begynnande makuladegeneration kan vara kraftiga förändringar av närseendet och bildförvrängningar, t.ex. krokiga linjer. Försämring av detaljseendet kommer successivt och märks främst vid läsning och närarbete. Makuladegeneration påverkar inte ledsynen.

  Behandling av gula fläcken

  Torr makuladegeneration
  För denna form finns det ingen medicinsk behandling om syncellerna redan har förlorats. Ibland kan bra kost eller kosttillskott med antioxidanter vara gynnsamt hos en del personer i ett tidigt skede.

  Våt makuladegeneration behandlas med exempelvis Lucentis eller Eylea
  På Stockholms Ögonklinik behandlar vi makuladegeneration med den senaste tekniken. Exempel på läkemedel som kan injiceras i glaskroppen är ranibizumab som finns i Lucentis och aflibercept som finns i Eylea.

 • Makuladegeneration (Torr AMD, Våt AMD)

  Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) orsakas av skador på synceller längst bak i ögat, centralt i näthinnan där detaljseendet skapas från ett några millimeter stort område, den så kallade gula fläcken. Det är den vanligaste orsaken till svår synnedsättning bland personer över 50 år. Den underliggande orsaken till makuladegeneration är fortfarande okänd, men ärftlighet och rökning spelar roll. Det finns två former av åldersrelaterad makuladegeneration.

  Den första, kallad torr AMD, är den vanligaste formen av makuladegeneration. Det börjar med små områden med förlust av retinala synceller i gula fläcken, vilket leder till milda defekter i det centrala seendet. Sjukdomen fortskrider oftast långsamt, vanligtvis är båda ögonen mer eller mindre drabbade. Vid en torr typ som kallas Drusenmakulopati kan vissa vitaminkombinationer vara gynnsamma om man misstänker att det normala kostintaget är otillräckligt. Ingen behandling finns i dagsläget men forskning pågår.

  Den andra formen våt AMD, uppstår när defekta blodkärl bildas under näthinnan. Dessa blodkärl blöder och läcker vätska, vilket orsakar svullnad och leder till betydande synförlust och bildförvrängning. Om det inte behandlas i tid bildas ett ärr inunder gula fläcken och det centrala synfältet inklusive detaljseendet riskerar att förloras. Det finns flera behandlingar för våt makuladegeneration som kan förhindra ärrbildning och bevara eller förbättra synen. På marknaden finns flera preparat som hindrar kärlnybildning och som injiceras i ögats glaskroppsrum upprepade gånger exempelvis Lucentis och Eylea.

  Dessa behandlingar utförs av medicine doktor Björn Steén och ögonspecialist Lykke Iacobaeus Hamilton för Försäkringsbolag och Privatpatienter.

 • Medicinsk makulabehandling och vitreoretinal kirurgi

  Sveriges första privata alternativ för vitreoretinal kirurgi och medicinsk makulabehandling.

  Det innebär mer resurser till ögonvården generellt. På så sätt hjälper vi också till att korta väntetiderna för patienter.

  Vi genomför makuladiagnostik med OCT och angiografi, samt makulabehandlingar i lämpliga fall.

  På Sophiahemmet använder vi toppmodern och högkvalitativ utrustning med de senaste och beprövade teknikerna. Operationerna kommer att utföras av överläkare Björn Steén, en av Sveriges ledande specialister med mångårig erfarenhet av vitreoretinal kirurgi och medicinsk makula­behandling.

  Björn Steén arbetade tidigare på S:t Eriks Ögonsjukhus och har även hållit Ipuls-kurser i intravitreal injektionsteknik. Med Björn Steén som medarbetare breddar vi utbudet och kompetensen ytterligare här på Stockholms Ögonklinik.

  För Dig som patient innebär detta Vitreoretinal kirurgi och medicinsk makulabehandling med högsta möjliga kvalitet. Korta väntetider till operation. Stockholms Ögonklinik har lång erfarenhet av att ta hand om patienter bosatta utanför Stockholm, till exempel prisvärda övernattningar på närliggande hotell, för kontroll dagen efter operation. Omvittnat bra service och patientomhändertagande. Vår ledstjärna är välinformerade och nöjda patienter.

Scrolla till toppen