Kvalitet och Miljö

 • Vi är kvalitets- och miljöcertifierade

  Vår ambition är att erbjuda kvalitativ ögonvård där patienters trygghet och respekt för individ och miljö är utgångspunkt för vårt arbete. Som ett led i detta är vi sedan 2005 kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

 • Kvalitetsarbete - ett ständigt pågående arbete

  Vi ställer höga krav på oss själva vad gäller kvaliteten på den vård vi erbjuder och arbetar kontinuerligt med att etablera, anpassa och förbättra våra rutiner för att uppnå maximal säkerhet och kontroll. Det är en trygghet för våra patienter, men det innebär också en tydlighet för personalen som ger utrymme till att erbjuda ett professionellt och personligt omhändertagande.

  Kvalitetspolicy

  Vår kvalitetspolicy är god service och vård med ett individuellt omhändertagande baserad på engagerade, kunniga och effektiva medarbetare i en lärande organisation som fokuserar på att hitta systemfel som bas för ständiga förbättringar utan att leta efter syndabockar.

  Vår etiska värdegrund är: Erfarenhet, tillgänglighet, respekt och hög kvalité

  Erfarenhet

  Bygger på professionalism, kompetens och ansvar

  Tillgänglighet

  Är att få svar på telefon och e-mail relativt omgående. Att lyssna och ha tid för patienten.

  Respekt

  Diskretion och sekretess i fråga om relation med patienten.  Visa omtanke, värme och respekt.

  Hög kvalité

  Vi strävar efter högsta kvalitet genom välutbildad personal som arbetar med säkra och beprövade behandlingsmetoder.

 • Nationella kvalitetsregister

  Vi rapporterar alla gråstarroperationer till Nationella kataraktregistret.

  Du har rätt att när som helst få dina uppgifter om dig själv raderade ur registret. I dessa fall ska du vända dig direkt till registret.

 • Personuppgifter

  Varje gång du söker vård hos oss registrerar vi personuppgifter om dig i olika vårdregister. Det behöver vi göra för att du som patient ska få en så god och säker vård som möjligt.

  Vi tillämpar sammanhållen journalföring, dvs. vi kan få tillgång till din journal hos annan vårdgivare.

  Du som patient måste ge ditt godkännande för det. Du har rätt att säga nej till sammanhållen journalföring men det ska du i så fall meddela Stockholms ögonklinik skriftligt.

  Samtycke

  För vissa personuppgiftsbehandlingar behöver vi ditt samtycke, t ex för att få göra digitala utskick till dig via e-post eller sms. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen upphör.

  Behandlingen av dina personuppgifter för uppfyllande av dessa ändamål är reglerad i Patientdatalagen (2008:355)

  Klagomål

  Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas ber vi dig att skriftligen skicka dem till:

  Stockholms Ögonklinik
  Dataskyddsombud
  Odengatan 1
  114 24 Stockholm

 • Patientsäkerhetsarbete

  Patientsäkerhetslagen och föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är vägledande hos oss. Avvikelser och patientsäkerhetsfrågor behandlas regelbundet inom hela organisationen. Alla medarbetare har ett ansvar i patientsäkerhetsarbetet bland annat genom att anmäla avvikelser och delta i förbättringsarbetet samt delta i framtagande och vidareutveckling av rutiner och metoder.

  Årligen upprättas en patientsäkerhetsberättelse som beskriver vårt patientsäkerhetsarbete.

 • Patientenkäter

  Som ett led i vår strävan att ständigt bli bättre gör vi patientenkäter.

  Vår patientenkät för 2020

 • Vi tar ett aktivt miljöansvar

  Stockholms Ögonklinik medverkar till en uthållig och hälsosam livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Det gör vi bland annat genom att följa vår miljöpolicy. Vi arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet.

  Miljöpolicy

  Stockholms Ögonklinik medverkar till en uthållig och hälsosam livsmiljö för nuvarande och kommande generationer genom att:

  • följa Sophiahemmet AB:s miljö- och avfallsrutiner.
  • arbeta för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet.
  • uppfylla minst kraven i lagar, förordningar och andra krav.
  • ständigt förbättra vårt arbete inom miljöområdet.
  • öppet redovisa vårt miljöarbete.
  • vara resurseffektiva och ha kunskap för att ta miljöhänsyn vid i val och nyttjande av varor, tjänster och arbetsmetoder.
  • stimulera innovationer, teknikutveckling och nytänkande.

  Stockholm den 15 april 2020
  Göran Lind
  Klinikchef

 • Kompetensutveckling

  På Stockholms Ögonklinik genomgår alla årligen kompetensutveckling genom att deltaga i nationella och internationella kongresser.

  Årligen har vi klinikdagar då nyheter inom våra områden presenteras för läkare och övriga medarbetare.

  Extern och intern fortbildning sker för personalen kontinuerligt.

 • Rökfritt område

  Hela Sophiahemmet och Stockholms Ögonklinik är ett rökfritt område.

  Vänligen respektera detta vid besök.

Scrolla till toppen