Maculahål

  • Maculahål

    Maculahål orsakas oftast av att glaskroppen börjar skrumpna innan 50 årsåldern. Hos en del personer vill glaskroppen dock inte släppa från näthinnans yta, utan orsakar istället en dragning (vitreo-makulär traktion, VMT) som sedan orsakar en bristning/hål tvärs igenom gula fläcken. Detta bekräftas med en s.k. OCT undersökning. Båda dessa tillstånd kan framgångsrikt opereras med vitrektomi och en tillfällig gasbubbla som lagar hålet.

    Dessa operationer utförs av medicine doktor Björn Steén för försäkringsbolag och privatpatienter.

     

Scrolla till toppen