Frågor och svar om ögonsjukdomar

 • Ögonsjukdomar

  Vilka ögonsjukdomar finns det?

  De sjukdomar som kan drabba ögat kan delas in på många olika sätt. Man kan dela in sjukdomarna utifrån vilken del av ögat som är drabbat, till exempel ögonlocken, hornhinnan, bindehinnan eller linsen och de övriga inre strukturerna som näthinnan och gula fläcken. Man kan också använda sig av en indelning där man utgår från sjukdomarnas orsaker. Det kan var infektioner orsakade av bakterier eller virus, sjukdomar på grund av ålder, ärftliga sjukdomar, yttre orsaker som skador eller trauma eller medfödda orsaker. Det finns också ögonsjukdomar som orsakas av sjukdomar i övriga delar av kroppen och så finns det sjukdomar som man inte känner till orsaken av.

  En vanlig sjukdom i ögats inre delar är glaukom (grön starr). Vid den här sjukdomen har man ibland ett förhöjt inre tryck i ögat. Man kan få skador på synnerven vilket kan ge ett försämrat synfält och seende.  Vanligtvis behandlas glaukom med trycksänkande droppar.

  Katarakt (grå starr) är en annan vanlig sjukdom som drabbar ögats lins. Den blir grumlig med försämrad syn som följd. Detta är en sjukdom som för det mesta är åldersrelaterad. Till slut måste man göra en operation där man ersätter ögats lins med en ny av plast.

  Makuladegeneration eller sjukdom i gula fläcken är en annan vanlig ögonsjukdom som drabbar det inre delarna av ögat.  Det finns ett område på näthinnan där vi ser skarpast, kallad gula fläcken, som då fungerar sämre. Man brukar dela in sjukdomen i två former, en form där det bildas nya, sjukliga blodkärl i gula fläcken. Den formen kan i vissa fall behandlas med sprutor som hämmar bildningen av de felaktiga blodkärlen. Den andra formen kännetecknas mera av en allmän tillbakabildning av cellerna och mot den formen har man ännu ingen effektiv behandling.

  Diabetes kan ibland ge skador på näthinnan, dels genom sjuklig bildning av blodkärl och dels genom läckage av slaggprodukter som skadar näthinnan. Behandlingen går ut på att se till att blodsocker- och blodfettsvärdena ligger bra och att blodtrycket är normalt. Dessutom kan man behandla med laser mot de sjukliga blodkärlen på näthinnan och på senare tid har man även börjat ge sprutor med blodkärlshämmande läkemedel.

  Konjunktivit eller ögonkatarr är också mycket vanligt och beror på en infektion av bakterier eller virus i ögats bindehinna. Allergi kan också ge konjunktivit. Allvarligare infektioner kan drabba hornhinnan, så kallade keratiter. Dessa orsakas också av virus eller bakterier. Behandlingen består av antibiotika droppar eller virushämmande medicin.

  Ögonlocken kan också drabbas på flera sätt. Vanligt är olika felställningar, där ögonlocket antingen rullas inåt (entropion) eller hänger ut (ektropion).  Man kan också få hängande ögonlock på grund av slapphet i senor och muskler (ptos) eller bara överskottshud (dermatochalasis). Orsaken för alla dessa tillstånd är för det mesta åldersrelaterad och behandlingen är kirurgisk.

  Vi på Stockholms Ögonklinik har ögonläkare som har stor erfarenhet av att behandla dessa ögonsjukdomar.

  Ögonsjukdomar Stockholms Ögonklinik

Scrolla till toppen