Olika speciallinser / multifokala linser

 • Olika speciallinser / multifokala linser

  Vi har ett urval av linser som kan hjälpa Dig att se på olika avstånd och även korrigera din astigmatism så kallat brytningsfel.

  Speciallinser mot ålderssynthet

  Vill Du bli av med Din ålderssynthet? Nu finns flerbrytande trifokala och bifokala linser som är olika varianter av multifokala linser.

  Vill Du däremot enbart minska Din ålderssynthet och kunna se bättre både på långt håll och på mellanavstånd (ca 50-70cm) efter en gråstarrsoperation finns det bra alternativ för detta t.ex. Tecnis Symphony. I vissa fall behöver man använda sig av glasögon vid läsning och närarbete.

  Speciallins mot astigmatism

  Om Du har kraftig astigmatism finns det linser som kan ta bort det. Efter operationen behövs läsglasögon då speciallinsen enbart förbättrar seendet på långt håll.

  Speciallins mot ålderssynthet och astigmatism

  Om Du har kraftig astigmatism och ålderssynthet finns det linser som kan ta bort detta.

  Observera att speciallinser mot astigmatism beställs först när betalning mottagits på grund av att dessa linser inte har returrätt

  Förväntningar

  Dessa speciallinser har vissa begränsningar eftersom de inte kan efterlikna den naturliga linsens elasticitet och förmåga att ändra form. Patienter opererade mot åldersynthet med eller utan astigmatism klarar sig oftast utan glasögon. En del har svagare läsglasögon vid vissa tillfällen. Efter operationen kan ca 10-20 % behöva använda sig av glasögon vid läsning samt vid arbete på mellanavstånd.

  Optiska bieffekter av linserna

  Efter operationen besväras många av glorior runt kraftiga ljuskällor och en del andra ljusspridningsfenomen. Dessa bieffekter försvinner gradvis och brukar inte vara besvärande efter ett par månader.

  Kompletterande behandling

  I enstaka fall behövs en kompletterande laserbehandling utföras för kvarstående synfel. Enligt statistiken har det varit ca 5 % som har fått denna laserbehandling utförd. Om detta behövs är kostnaden 6000 kr per öga, vilket är ett reducerat pris. Vid ”speciallins mot astigmatism” och vid ”speciallins mot ålderssynthet och astigmatism” debiteras ingen extra kostnad för laserbehandlingen.

  Absolut avhållsamhet från kontaktlinser före förundersökningen och operation.

  Före förundersökningen gäller 1 veckas avhållsamhet för mjuka kontaktlinser och 4 veckor för hårda kontaktlinser. Vid operation gäller 3 dagars kontaktlinsvila.

  Multifokala Linser Stockholms Ögonklinik

  • Kontaktinfo för linskirurgi / speciallinser

   Stockholms Ögonklinik vid Sophiahemmet
   Valhallavägen 91, Ingång T vid Sophiahemmet.
   Telefon: 08-508 949 11
   Fax: 08-508 949 01
   linser@stockholmsogonklinik.se

Scrolla till toppen