Ortoptist

  • Ortoptist

    Ortoptisten undersöker, diagnosticerar och behandlar barn med glasögonbehov, ensidiga synnedsättningar samt barn och vuxna med skelning. Ortoptisten arbetar med samsynsbesvär och neurologiska ögonproblem, till exempel nystagmus (ögondarr), dubbelseende eller ögonmuskelförlamningar. Ortoptisten gör också synscreening, för att finna synfel/skelning hos barn så tidigt som möjligt för en bra prognos. Majoriteten av patienter är barn men andelen vuxna ökar p.g.a ökade synkrav vid datorarbete och större läs mängder.

    Ortoptist , synpedagog Kicki Marklund Skaret Stockholms Ögonklinik

Scrolla till toppen