Översynthet / hyperopi

 • Översynthet eller hyperopi

  För att ögat ska kunna se skarpt krävs att bilden fokuseras på näthinnan i ögonbotten. I det normalsynta ögat är förhållandet mellan ögats längd och ögats brytkraft sådant att fokus vid seende på långt håll hamnar på näthinnan utan att ögat behöver anstränga sig. Hos den översynte hamnar fokus bakom näthinnan. Antingen är ögats ljusbrytkraft för svag eller så är ögats längd för kort.

  Ögats längd kan vi inte göra någonting åt men ögats brytkraft kan ökas. Det vanligaste sättet att öka brytkraften är glasögon eller kontaktlinser som då kallas för plusglas/-linser eftersom dessa ökar brytkraften. Styrkan på glas / linser anges i dioptrier.

  Lägre grader av hyperopi (en till två dioptrier) är ganska vanligt, medan högre grader (fem till sex dioptrier) är sällsynt. Hyperopin, eller översyntheten är medfödd och förändras inte nämnvärt med åldern.

  Emellertid kan ögat hos yngre människor helt eller delvis kompensera bristen i brytkraften genom att använda ackommodationsförmågan. Den används reflexmässigt när ögat flyttar blicken från långt håll. Den översynte måste således använda sin ackommodationsförmåga både vid seende på långt och nära håll. Detta leder till ansträngningsbesvär i form av trötthetskänsla, ögonirritation, huvudvärk, suddig syn, med mera. Det är endast vid lägre grader av hyperopi som ögat kan använda denna förmåga. I högre grader av hyperopi måste glas användas.

  Ackommodationsförmågan minskar med åren och den översynte måste använda läsglas tidigare än den normalsynte, så småningom behövs glasögon eller linser. I medelåldern när ackommodationsförmågan i stort sett försvunnit ser den översynte personen dåligt både på långt och nära håll. Detta till skillnad från den närsynte som har bra syn på nära håll, men dålig syn på långt håll.

  Lägre grader av översynthet (en till två dioptrier) kan med viss framgång behandlas med laser för att öka brytkraften. Vid högre grader kan kirurgiska metoder användas som att byta den egna linsen eller att operera in en extra lins i ögat.

   

  Översynthet / hyperopi Stockholms Ögonklinik

Scrolla till toppen