Proliferativ diabetesretinopati

  • Proliferativ diabetesretinopati

    Glaskroppsblödningar hos diabetiker med allvarligare förändringar i ögonbotten, såsom blödningar, bindvävsärr och begynnande näthinneavlossning. Mer komplicerade fall av proliferativ diabetesretinopati som kräver omfattande reducering av bindvävsärr och blodstillning (diatermisera), kan ibland ta ett par timmar att vitrektomera. Enstaka fall kan t.o.m. behöva utfyllnad med silikonolja i glaskroppsrummet under en period.

    Dessa operationer utförs av medicine doktor Björn Steén för försäkringsbolag och privatpatienter.

    Proliferativ diabetesretinopati Stockholms Ögonklinik
Scrolla till toppen