Rinnande ögon

  • Rinnande ögon

    Rinnande ögon är ett vanligt problem hos framför allt äldre personer. Det kan bero på ökad tårproduktion eller minskat avflöde. Vid ensidigt tårflöde kan tårkanalstenos (blockering av tårkanalen) vara orsak till det rinnande ögat.

    Behandling

    Vid tårvägshinder bör ögat undersökas av en ögonspecialist för bedömning om eventuell operation med slanginläggning.

Scrolla till toppen