RLE operation – Operera när-, över- eller ålderssynthet

 • RLE

  RLE-metoden (Refractive Lens Exchange) är en kirurgisk behandling utan laser. Den används för korrektion av kraftig närsynthet, översynthet eller för ålderssynthet som i regel ger synproblem efter 45 års ålder då den egna linsen minskat förmågan att ändra form och brytkraft. RLE operationen är identisk med en vanlig gråstarrsoperation. Den enda skillnaden är att ögats lins är klar och inte grumlad såsom hos gråstarrspatienter. Din egna lins som ligger bakom pupillen ersätts med en plastlins.

  RLE metoden behandlar synfel både på nära och långt håll. RLE är ett samlingsnamn för olika typer av refraktiva linsoperationer. Vi använder de senaste och bästa linserna som finns på marknaden. Vid astigmatism som behöver korrigeras rekommenderar vi en multifokal lins i kombination med en torisk slipning som minskar din astigmatism.

  RLE Stockholms Ögonklinik

  Kontaktinfo för RLE / ICL operationer:

  Valhallavägen 91. Ingång T vid Sophiahemmet

  Vid frågor vänligen ring:
  Telefon: 08-508 94 911 mån-fre 8.30-12.00 och 13:00-15:30
  Fax: 08-508 949 01
  linser@stockholmsogonklinik.se

  Före operationen gör alltid ögonkirurgen en synundersökning av Dina ögon och Du har då också möjlighet att ställa frågor.
  Det är viktigt att INTE bära kontaktlinser 1 vecka för mjuka kontaktlinser och 4 veckor för hårda kontaktlinser före undersökningen. Dessutom använd inte kontaktlinser 3 dagar före själva operationen.

  Önskar du delbetalning kan du söka detta genom:
  Wasa Kredit

  LISA tri toric 939MP RLE Stockholms Ögonklinik

 • Refraktivt linsbyte – RLE (Refractive Lens Exchange)

  Vem kan behandlas?

  Personer med närsynthet, översynthet, brytningsfel (astigmatism) samt ålderssynthet (behov av läsglasögon) kan behandlas med RLE.

  Skulle Du ha andra ögonsjukdomar än gråstarr, som exempelvis förändringar på gula fläcken, grönstarr eller ögonbottenförändringar vid diabetes, är dessa speciallinser som regel inget vi rekommenderar, då bästa effekten erhålls på helt friska ögon.

  Nu finns det speciallinser / RLE linser

  Det är Din operatör som tar ställning till om Du är en bra kandidat för att rekom­menderas till de olika speciallinser som finns.

  • Speciallins mot ålderssynthet / RLE linser

   Med dubbelbrytande (multifokala) linser ser Du efter operationen både på långt och nära håll utan glasögon. En del av patienterna som opereras med denna typ av lins kan behöva svagare läsglasögon. Linsen kan ge ljusspridningsfenomen framförallt vid bilkörning nattetid.

  • Speciallins mot astigmatism / RLE linser

   Astigmatism / brytningsfel i hornhinnan. Efter operationen ser Du bra på långt håll utan glasögon. Efter operationen behövs endast läsglasögon då speciallinsen enbart förbättrar seendet på långt håll utan glasögon.

  • Speciallins mot astigmatism och ålderssynthet / RLE linser

   Med dubbelbrytande (multifokala linser) med korrigering av astigmatismen ser Du efter operationen både på långt och nära håll utan glasögon. En del av patienterna som opereras med denna typ av lins kan behöva svagare läsglasögon eller en laserkorrigering som patienten betalar 6000 kr för. Linsen kan ge ljusspridningsfenomen framförallt vid bilkörning nattetid.

  • Monofokala linser där ena ögat ser på långt håll och det andra ser på nära håll

   Ett alternativ till multifokala linser är att man använder monofokala linser med olika styrkor i vardera öga så kallad monovision. Efter operationen ser då det ena ögat på långt håll och det andra på nära håll. Helst bör Du då testa med kontaktlinser innan operationen så att man vet att Du kan växla obesvärat mellan ögonen. Det kan krävas en vis invänjning under någon månad efter operationen. Om Du efter operationen skulle ändra Dig kan man korrigera brytningen med laser till normalsynthet eller lätt närsynthet på båda ögonen. Om så är fallet blir det en merkostnad på 6 000 kr per öga.

  • Tecnis Eyhance - Monofokal lins som ger förbättrad syn vid mellanavstånd samt för långt håll

   Denna lins är en vidareutveckling av den lins som vi sedan många år har använt och fortfarande använder som monofokal lins. Du behöver läsglasögon efter operation för att se på nära håll.

   4 900 kr per öga betalas av patienten.

 • Så här går RLE operationen till

  • Förundersökning

   Vid förundersökningen görs noggranna mätningar på ögats längd och hornhinnans krökning för att få fram styrkan på linsen som ska opereras in. Med våra vanliga utmärkta monofokala linser behövs det efter operationen i regel glasögon för nära håll, om man önskat normalsynthet för långt håll. De flesta upplever det mycket positivt att efteråt endast behöva läsglasögon men klara sig utan när man är ute och går, ser på tv eller kör bil. En operation med denna monofokallins kostar från 18 000 kr per öga.

  • Före operationen

   Använd inte Dina kontaktlinser 3 dagar före operationen. Före operationen gäller i stort sett inga restriktioner beträffande livsföring och medicinering. Om Du tar blodförtunnande mediciner behöver Du inte göra uppehåll med detta. Skulle Du behöva värktabletter kan Du ta Alvedon eller liknande värktabletter. Du rekommenderas att duscha och tvätta håret operationsdagen eller dagen före operationen.

  • Ordination på ögondroppar

   Vid förundersökningen kommer Din läkare ge Dig en personlig skriftlig ordination på ögondroppar. På ordinationen står vilken sort av ögondroppar Du ska använda samt när Du ska påbörja behandlingen. Efter förundersökningen kommer ett elektroniskt recept skickas till apoteket. Hämta därefter ut ögondropparna på vilket apotek som helst. Ibland har apoteken inte vissa ögondroppar i lager så att de måste beställa hem dessa.

  • Operationsdagen

   Det är viktigt att ansiktet är rentvättat och helt osminkat när Du kommer till operation.

   Använd bekväma kläder och lämna smycken hemma. Är Du sjuk på operationsdagen kontaktar Du kliniken. Vid förkylning eller feber får operation skjutas upp. Vid tecken på ögoninfektion, såsom rött öga eller ögonirritation skall operationen också skjutas upp.  Om Du önskar något lugnande meddela operationspersonalen direkt. På operation får Du låsa in Dina ytterkläder och värdesaker i ett skåp. Sköterskan förbereder Dig inför operationen. Därefter följer vi med Dig in på operationssalen.  Den sammanlagda tiden hos oss är cirka 2 timmar.

  • Operationen

   Operationen som är närmast smärtfri görs i lokalbedövning med ögondroppar. Vanligen känner patienten ingen smärta under ingreppet, men om Du skulle känna smärta bör Du säga till så att bedövningen kan kompletteras. Vid ingreppet, som tar ungefär 20 minuter, borttages Din egen lins. Linsen omges av en tunn kapsel som öppnas framtill men i övrigt sparas. Vi använder ultraljudsteknik, så kallad fakoemulsifiering, vilket innebär att linsen finfördelas och utsuges genom ett litet snitt. För att ersätta den borttagna linsens ljusbrytande förmåga insättes en plastlins i linskapseln, dvs. på samma plats som den egna linsen. Efter operationen sitter Du ner en stund och vilar. Därefter kan Du åka hem. Det är ej lämpligt att köra bil efter operationen.

  • Efter operationen

   Precis efter avslutad operationen är Du bländad och det känns mörkt och man ser rött. Under första halvtimmen klarnar synen. Du får under denna tid sitta och vila Dig i vårt väntrum. När allt känns bra kan Du lämna kliniken och åka hem. Vissa får skjuts med bil andra tar taxi eller kommunala färdmedel. Man skall dock inte själv köra bil samma dag.  Under första 2-3 dygnen kan pupillen vara stor av de pupillvidgande ögondropparna som använts under operationen och man ser i regel suddigt i varierande grad. Sveda, skavning, tårflöde, dimsyn, lätt flimmer, diffus skugga från sidan, rödseende och ljuskänslighet är vanligt förekommande de första dagarna men avklingar gradvis.  Många ser dock så pass bra att de kan jobba som vanligt 1-2 dagar efter operationen, men i enstaka fall kan det ta längre tid. Synen förbättras sedan långsamt under de första dagarna och veckorna.

   För att minimera svullnad och inflammation i ögat efter operationen använder man ögondroppar, som man börjar med dagen före operationen och sedan fortsätter med i 1 månad.

   Det är viktigt att man är noga med sin hygien de första 2 veckorna efter operationen och inte gnuggar sig i ögat.

   Man skall undvika oren miljö och situationer som kan innebära att man får smuts i ögat samt makeup och hudkräm kring ögat de 2 första veckorna.

   Kraftig fysisk ansträngning, tunga lyft, samt bastu och bassängbad bör undvikas under 2 veckor.

   Idrotter med risk för direktkontakt mot ögat, vattensporter och dykning bör undvikas första månaden.

   Ansiktshygien och hårtvätt samt duscha kan Du sköta som vanligt efter operationen.

   Solglasögon är bra att använda utomhus under de första veckorna dels på grund av ökad ljuskänslighet i början samt som skydd för ögat.

   Beroende på yrke kan det bli aktuellt med ledigt en eller några få arbetsdagar efter operationen.

  • Kontroller

   Ett återbesök sker 2-3 veckor efter operationen. I enstaka fall krävs även ett återbesök dagen efter operation. Ett besök hos optikern för att prova ut nya glasögon kan ske tidigast 6 veckor efter operationen.

  • Optiska bieffekter av linserna

   Efter operationen besväras många av glorior runt kraftiga ljuskällor och en del andra ljusspridningsfenomen. Dessa bieffekter försvinner gradvis och brukar inte vara besvärande efter ett par månader.

  • Kompletterande behandling

   I enstaka fall behövs en kompletterande laserbehandling utföras för kvarstående synfel. Enligt statistiken har det varit ca 5 % som fått utföra denna laserbehandling. Om detta behövs är kostnaden 6000 kr per öga, vilket är ett reducerat pris.

   Vid speciallins mot astigmatism kan det förekomma att linsen i efterhand behöver roteras till rätt läge.

   Absolut avhållsamhet från kontaktlinser före förundersökningen och operation.Före förundersökningen gäller 1 veckas avhållsamhet för mjuka kontaktlinser och 4 veckor för hårda kontaktlinser. Vid operation gäller 3 dagars kontaktlinsvila.

  • Förväntat resultat

   Målet med RLE med en multifokal lins är att få bra syn både på långt och nära håll utan glasögon eller med ett reducerat glasögonbehov.

   En multifokal lins har både fokus för långt och nära håll. Hjärnan väljer automatiskt ut den bild som är i fokus för det aktuella avståndet. Man kan under en tillvänjningsperiod uppleva beslöjad/ lite dimmig syn och / eller skuggseende från den bild som inte är i fokus. Detta kan upplevas både under bra och sämre ljusförhållanden, men minskar för de allra flesta gradvis under hela det första året på grund av en adaptation till de nya synförhållandena.

 • Monofokal premiumlins

  Monofokal lins som ger förbättrad syn vid mellanavstånd samt för långt håll. Denna lins är en vidareutveckling av den lins som vi sedan många år har använt och fortfarande använder som monofokal lins.

  Läsglasögon behövs efter operationen för att se på nära håll..

 • Multifokala linser

  Multifokala linser är ett samlingsnamn på linser som används vid ålderssynthet. Dessa linser har fler fokuspunkter och gör det möjligt att förbättra seendet på både långt och nära håll samt mellanavstånd som till exempel vid arbete vid datorn. Multifokala linser delas in i trifokala och bifokala linser.

 • Trifokala linser

  Trifokala linser har tre fokuspunkter som ger bra bildkvalitet på flera olika avstånd. Trifokala linser gör det möjligt att förbättra seendet på långt och nära håll samt mellanavstånd. Ett linsbyte till en trifokal lins ger Dig ett förbättrat seende på avstånd, när Du arbetar vid datorn (lagar mat eller pratar med en annan person) samt när du läser eller utför annat arbete på nära håll.

  Trifokala linser finns även för Dig som har astigmatism.

 • Bifokala linser

  Bifokala linser har två fokuspunkter som ger en bra bildkvalitet på två olika avstånd.Ett linsbyte till en bifokal lins ger dig ett förbättrat seende på både långt och nära håll som till exempel när man tittar på tv eller läser.

  Bifokala linser finns även för Dig som har astigmatism. Men används ej för närvarande då de nya trifokala linserna ger bäst synskärpa på mellanavstånd och ändå bra på läs och långt avstånd.

Scrolla till toppen