Synfältsundersökning

 • Undersökning av det perifera seendet

  En undersökning av det perifera seendet har man stor nytta av vid till exempel diagnosticering och uppföljning av ögonsjukdomen glaukom (grön starr).

  Glaukom orsakar sällan försämring när det gäller att läsa på bokstavstavlorna, utan det är det perifera seendet som först drabbas.

  Moderna perimetrar kan också ge prognoser på hur en framtida utveckling av en glaukomskada kan utveckla sig. Vid sämre framtidsprognos kan läkaren rekommendera extra tillägg av trycksänkande droppar. Man brukar vid sämre prognos eftersträva att sänka ögontrycket lite extra, då har man bättre förutsättningar att undvika eller fördröja framtida skador. Andra sjukdomar kan ge bortfall i synfältet.

  Vid synfältsundersökning använder vi en datorstyrd perimeter. Vi undersöker ett öga i taget. Patienten ska fixera ögat på en fast punkt och sedan visar man vanligen ett litet svagt ljus på innerväggarna av en halvglob. När patienten ser ljusobjekten trycker han/hon på en knapp och svaren registreras av en dator. Man får sedan en topografisk karta samt sifferdata på hur patienten ser i de olika delarna av näthinnan. Eventuella defekter har ofta ett typiskt utseende, så doktorn har god hjälp av en synfältsundersökning vid diagnostisering och uppföljning av ett flertal ögonsjukdomar.

  Synfältsundersökning Stockholms Ögonklinik

Scrolla till toppen