Våra ögonläkare

 • Våra ögonläkare & ögonkirurger

  Leg. läkare, ögonspecialist, professor Bo Philipson Stockholms Ögonklinik

  Bo Philipson
  Leg. läkare, ögonspecialist, professor,
  Klinikchef för Stockholms Ögonklinik

  Fyrtiofemårig erfarenhet som ögonläkare. Varit överläkare och klinikchef på Ögonkliniken vid Karolinska sjukhuset och S:t Eriks Ögonsjukhus. Bo Philipson blev professor vid Karolinska Institutet 1985 och är grundare av Stockholms Ögonklinik.

  Bo Philipson var ordförande i Sveriges Ögonläkarförening 1985-86 och president i den Europeiska Ögonläkarföreningen (SOE) åren 2000-2003 och har flera internationella uppdrag. Har föreläst och gästopererat i mer än 20 länder och är invald i European Academy of Ophthalmology. Hedersmedlem i Sveriges Ögonläkarförening och Finlands Ögonläkarförening.

  För frågor vänligen kontakta: info@stockholmsogonklinik.se

  Ingår i ledningsgruppen på Stockholms Ögonklinik.

  ~~~~~~

  Anna Linnarsson
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik från och med november 2019.

  ~~~~~~

  Leg. läkare, ögonspecialist Anna Nilsson Stockholms Ögonklinik

  Anna Nilsson
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Specialist i ögonsjukdomar sedan 2009. Specialistutbildning på S:t Eriks Ögonsjukhus, därefter fortsatt med subspecialisering som biträdande överläkare inom ögonplastik/orbita på S:t Eriks Ögonsjukhus. Har genomgått den svenska specialistexamen.

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan oktober 2016.

  ~~~~~~

  Leg. läkare, ögonspecialist Anders Petrelius Stockholms Ögonklinik

  Anders Petrelius
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Utbildad vid Karolinska Institutet, specialistutbildning på Sabbatsbergs sjukhus till 1980. Därefter biträdande överläkare på Södersjukhuset till 1990. Överläkare på S:t Eriks ögonsjukhus 1990-2005. Verksam på Stockholms Ögonklinik, Sophiahemmet sedan mars 2005. Huvudinriktning på gråstarr och hornhinnesjukdomar. Mångårig erfarenhet av gråstarrsoperationer och olika linser.

  ~~~~~~

  Anja Müller-Brunotte
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Utbildad vid Sankt Eriks Ögonsjukhus.
  Efter specialistexamen 2010 arbetat på Sankt Eriks Ögonsjukhus med subspecialisering inom barnögonsjukdomar.

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan september 2017.

  ~~~~~~

  Leg. läkare, ögonspecialist Anna Stelnikova Stockholms Ögonklinik

  Anna Strelnikova
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Utbildad som läkare och blev färdig ögonspecialist i Moskva 2005. Har intresse för patienter med sjukdomar i ögats främre segment och gula fläcken.

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan september 2015.

  ~~~~~~

  Anna Zaczek
  Leg. läkare, ögonspecialist, Medicine Doktor 

  Utbildad som läkare och ögonspecialist vid universitetssjukhuset i Krakow, Polen. Disputerade 1999 vid S:t Eriks ögonsjukhus/Karolinska
  Institutet på en avhandling om gråstarrskirurgi hos patienter med diabetes mellitus. Lång erfarenhet som gråstarrskirurg och har arbetat som överläkare vid Ögonkliniken, Mölndals sjukhus/Sahlgrenska Univetsitetsjukhuset i Göteborg. Har även mångårig erfarenhet av gråstarrkirurgi samt varit medicinskt ansvarig på en privat klinik i Göteborg.
  Fortsatt forskningsintresse efter disputation inom kataraktkirurgiområdet. Har publicerat en artikel om profylax och postoperativ antiinflammatorisk behandling efter kataraktkirurgi. Föreläst om detta på flera europeiska ögonläkarsymposium. Utför årligen mer än 1000 gråstarrsoperationer.

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan september 2015.

  ~~~~~~

  Leg. läkare, ögonspecialist Annemari Koivula Stockholms Ögonklinik

  Annemari Koivula
  Leg. läkare, ögonspecialist, Medicine Doktor

  Specialist i ögonsjukdomar sedan 1996 med inriktning på kirurgi inom ögats främre segment. Tidigare överläkare vid S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm och chef för refraktiv kirurgi med ett engagemang i kvalitetsarbete och ansvar för refraktivt kvalitetsregister. Skrivit en doktorsavhandling om linser som opereras in i ögat för korrektion av närsynthet, översynthet och astigmatism, och utför ICL operationer på kliniken. Deltar forsknings- och utvecklingsarbeten av multifokala och toriska speciallinser inom gråstarrskirurgi och håller kurser både internationellt och i Sverige. Representant i specialistexaminationskommitté vid Sveriges Ögonläkarförening. Utför årligen mer än 1000 gråstarrsoperationer.

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan december 2012.

  ~~~~~~

  Leg. läkare, ögonspecialist Bita Jamili Stockholms Ögonklinik

  Bita Jamili
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Utbildad ögonspecialist vid S:t Eriks Ögonsjukhus. Arbetat som biträdande överläkare på Huddinge sjukhus. Haft privat mottagning på Handens specialistvård.
  Har intresse för patienter med sjukdomar i näthinna och gula fläcken samt glaukom (grönstarr).

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan 2012.

   

  ~~~~~~

  Leg. läkare, ögonspecialist, Medicine Doctor Björn Steén Stockholms Ögonklinik

  Björn Steén
  Leg. läkare, ögonspecialist, Medicine Doktor

  Läkarutbildad vid Karolinska Institutet. Ögonspecialist vid S:t Eriks ögonsjukhus fram till 1999 och därefter verksam som Näthinnekirurg och Makulaspecialist (Gula fläcken), de senaste åren som överläkare. Disputerad 2004 inom området Gula fläcken (”kärlnybildning i ögat”). Uppdrag för Läkemedelsindustrin – bl.a. Föreläsare, Advisory board, Kursledare/panelmedlem. Håller kurser i kirurgisk teknik vid Makulabehandling. Kontinuerlig fortbildning genom deltagande på kongresser och utbildningar världen över, för spetskompetens och att behärska de senaste teknikerna.

  Börjat arbeta på Stockholms Ögonklinik vid Sophiahemmet 2008, med satsning på Näthinnekirurgi och behandling av sjukdomar i Gula fläcken som första privata klinik i Sverige.

  ~~~~~~

  Emma Friling
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Läkarexamen vid Uppsala universitet. Ögonspecialist på S:t Eriks Ögonsjukhus sedan 2011. Därefter arbetat som näthinnekirurg på S:t Eriks Ögonsjukhus. Forskning vid S:t Eriks Ögonsjukhus om förebyggande behandling mot infektioner vid gråstarrskirurgi. Publikationer i internationella tidskrifter.
  Har europeisk examen (European Board of Ophtalmology).

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan oktober 2018.

  ~~~~~~

  Leg. läkare, ögonspecialist Eva Trané Stockholms Ögonklinik

  Eva Trané
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Ögonspecialist sedan 1999, därefter verksam på S:t Eriks ögonsjukhus, senast som biträdande överläkare.

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan oktober 2008.

  ~~~~~~

  Greg Olsson-Lalor
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan september 2018.

  ~~~~~~

  Hans Setterquist
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Utbildad och tidigare verksam som ögonspecialist vid Karolinska sjukhuset och S:t Eriks ögonsjukhus. Sedan år 2000 verksam på Stockholms Ögonklinik. Huvudsaklig inriktning på ögats främre segment och gråstarrskirurgi. Utför årligen mer än 1000 gråstarrsoperationer.

  Ingår i ledningsgruppen på Stockholms Ögonklinik.

  ~~~~~~

  Leg. läkare, ögonspecialist Helena Svedberg Stockholms Ögonklinik

  Helena Svedberg
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Läkarutbildning vid Lunds Universitet. Ögonspecialistutbildning vid S:t Eriks Ögonsjukhus. Huvudsaklig klinisk inriktning på glaukom med ett flertal vetenskapliga publikationer inom området. Mångårig internationell erfarenhet inom forskning inriktad på ögonsjukdomar.

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan mars 2010.

  ~~~~~~

  Ioannis Sidiropoulos
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Läkarutbildning i Bulgarien vid Universitet i Plovdiv med läkarexamen, avslutad 2000. Har arbetat med ögonsjukdomar sedan 2007. Ögonspecialistutbildning vid Ögonkliniken i Sörmland. Ögonspecialist sedan 2012 med godkänd Nationella Svensk Examen inom ögonsjukdomar och Europeisk Examen inom ögonsjukdomar (European Board of Ophathalmology). Sedan 2013 arbetar han vid S:t Eriks Ögonsjukhus i gråstarrsektionen för tillfället som biträdande överläkare med inriktning gråstarrkirurgi, pterygiumkirurgi och främre segment kirurgi.

  Ioannis Sidiropoulos är medlem i Svenska läkarförbundet, Svenska Ögonläkarföreningen, ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgery), ASCRS (American Society of Cataract and Refractive Surgery) och AAO (American Academy of Opthalmology).

  Arbetar deltid på Stockholms Ögonklinik sedan januari 2019.

  ~~~~~~

  Lars Hjelmqvist Leg. läkare, ögonspecialist, Medicine Doktor

  Lars Hjelmqvist
  Leg. läkare, ögonspecialist, Medicine Doktor

  Efter läkarutbildning vid Karolinska Institutet ägnat sig åt forskning på heltid i drygt 10 år och blev medicine doktor 1995 och docent i medicinsk kemi 2002.

  Specialistutbildning till ögonläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus fram till 2007 och därefter arbetat kvar på sjukhuset till 2017 med subspecialisering inom medicinsk retina och ögononkologi, de senaste åren som överläkare.

  Har genomgått både den svenska specialistexamen och den europeiska (European Board of Ophthalmology).

  Har suttit i styrelsen för Sveriges Ögonläkarförening 2009-2015 som Skattmästare.

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan maj 2017.

  ~~~~~~

  Lykke Iacobaeus Hamilton
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Läkarutbildning vid Hälsounviersitetet i Linköping. Specialist i ögonsjukdomar sedan 2016, utbildad vid Södersjukhuset och S:t Eriks Ögonsjukhus. Därefter subspecialiserad som näthinnekirurg vid S:t Eriks Ögonsjukhus. Har europeisk specialistexamen (Fellow of the European Board of Ophthalmology).

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan april 2019.

  ~~~~~~

  Malin Börjesson
  Leg läkare, ögonspecialist

  Läkarutbildad vid Karolinska Institutet. Gjorde sin allmäntjänstgöring vid Lycksele lasarett samt ögonspecialistutbildning vid ögonkliniken i Skellefteå. Uppvuxen i en by i Västerbotten. Har europeisk specialistexamen (Fellow of the European Board of Ophthalmology).

  Börjar på Stockholms Ögonklinik augusti 2019.

  ~~~~~~

  Maya Kasina
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan oktober 2018.

  ~~~~~~

  Maria de la Torriente
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Utbildad ögonspecialist vid universitetssjukhuset i Santiago de Compostela, Spanien. Talar förutom svenska även spanska och franska. Speciellt intresse för patienter med diabetes och näthinnesjukdomar.

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan 1999.

  ~~~~~~

  Leg. läkare, ögonspecialist Mario-Alexander Economou Stockholms Ögonklinik

  Mario-Alexander Economou
  Leg. läkare, ögonspecialist, Medicine Doktor

  Läkarutbildning i Italien vid Universitet i Ferrara, ögonspecialistutbildning i Storbritannien vid Moorfields Eye Hospital, University Hospital of Coventry och i Skottland. I Stockholm utbildad vid S:t Eriks Ögonsjukhus och arbetar där nu som överläkare. Subspecialiserad i glaukom (grönstarr) kirurgi kunnig inom olika metoder (trabekulektomi, Ahmed ventil, Baerveldt shunt och cyclodiodlaser), MIGS(Xengel, iStent, KDB) samt har också flera års erfarenhet av gråstarr kirurgi. Disputerad 2007 vid Karolinska Institutet.

  Aktiv inom glaukomforskning och handleder yngre forskare. Föreläser i Sverige och utomlands samt arbetar som instruktör på kurser för blivande ögonläkare.

  Arbetar deltid på Stockholms Ögonklinik sedan oktober 2013.

   

  ~~~~~~

  Leg. läkare, ögonspecialist Mats Söderström Stockholms Ögonklinik

  Mats Söderström
  Leg. läkare, ögonspecialist, Docent

  Utbildad vid Karolinska Institutet. Specialistutbildning vid ögonkliniken, Huddinge sjukhus. Färdig specialist ögon sjukdomar 1989. Överläkare på Huddinge sjukhus med inriktning på neurooftalmologi & glaukom. Disputerade 1993 på en avhandling om synnervsinflammation & multipel skleros. Docent 1995. Arbetat som privat ögonläkare i Täby sedan 2001.

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan augusti 2016.

  ~~~~~~

  Leg. läkare, ögonspecialist Mats Örndahl Stockholms Ögonklinik

  Mats Örndahl
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Mats Örndahl arbetade under hela 1990-talet som ögonläkare vid S:t Eriks ögonsjukhus och började där tidigt specialisera sig på gråstarr och laserbehandlingar av synfel. Han bedrev där klinisk forskning vid sidan av det dagliga ögonkirurgiska arbetet. Han har under många år varit en uppskattad föreläsare vid internationella ögonkongresser och varit med om att leda flera kurser om laserkirurgi av synfel för blivande ögonkirurger i Norden.

  Sedan år 2000 är Mats Örndahl verksam vid Stockholms Ögonklinik vid Sophiahemmet. Utför årligen mer än 1000 gråstarrsoperationer.

  Mats Örndahl är medlem i Svenska läkarförbundet, Svenska Ögonläkarföreningen och ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgery).

  Ingår i ledningsgruppen på Stockholms Ögonklinik.

  ~~~~~~

  Leg. läkare, ögonspecialist Nils Juto Stockholms Ögonklinik

  Nils Juto
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Tidigare biträdande överläkare vid Sabbatsbergs ögonklinik och Karolinska sjukhusets ögonklinik. Mångårig erfarenhet av laserbehandlingar av bl.a. näthinnans sjukdomar, laserbehandling av glaukom samt laserbehandling av närsynthet och astigmatism.

  Verksam vid Stockholms Ögonklinik sedan 1993. Nils Juto är medlem i Svenska läkarförbundet, Svenska Ögonläkarföreningen och ESCRS.

  ~~~~~~

  Leg. läkare, ögonspecialist Per Sandkull Stockholms Ögonklinik

  Per Sandkull
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Läkarutbildning vid Universitet i Lund och allmäntjänstgöring vid Lunds Universitetssjukhus. Ögonspecialist utbildning vid S:T Eriks Ögonsjukhus. Fördjupning och specialintresse inom ögonplastik och ögononkologi. Bedriver utredning av blefarospasm och behandling med Botox. Kontinuerlig vidareutbildning inom mina intresseområden och närvaro vid relevanta kongresser och möten inom dessa områden. Medlem i Sveriges läkarförbund, Svenska läkarsällskapet och Sveriges Ögonläkarförening.

  ~~~~~~

  Leg. läkare, ögonspecialist, Medicine Doctor Pia Agervi Stockholms Ögonklinik

  Pia Agervi
  Leg. läkare, ögonspecialist, Medicine Doktor

  Läkarutbildning vid Karolinska Institutet. Utbildad vid S:t Eriks Ögonsjukhus, färdig specialist 2000. Disputerad 2009 vid S:t Eriks Ögonsjukhus/Karolinska Institutet på en avhandling om behandling av amblyopi (latöga) hos barn. Arbetat som överläkare vid S:t Eriks Ögonsjukhus med subspecialisering inom barnögonsjukdomar samt som verksamhetschef för Kliniken för utbildning och akut ögonsjukvård.

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan september 2016.

  ~~~~~~

Scrolla till toppen