Våra ögonläkare

 • Våra ögonläkare & ögonkirurger

  Adel Hussaini
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan oktober 2021.

  ~~~~~~

  Ali Hussaini
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan oktober 2021.

  ~~~~~~

  Leg. läkare, ögonspecialist Anna Nilsson Stockholms ÖgonklinikAnna Nilsson
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Specialist i ögonsjukdomar sedan 2009. Specialistutbildning på S:t Eriks Ögonsjukhus, därefter fortsatt med subspecialisering som biträdande överläkare inom ögonplastik/orbita på S:t Eriks Ögonsjukhus. Har genomgått den svenska specialistexamen.

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan oktober 2016.

  ~~~~~~

  Anja Müller-Brunotte
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Utbildad vid Sankt Eriks Ögonsjukhus.
  Efter specialistexamen 2010 arbetat på Sankt Eriks Ögonsjukhus med subspecialisering inom barnögonsjukdomar.

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan september 2017.

  ~~~~~~

  Leg. läkare, ögonspecialist Anna Stelnikova Stockholms ÖgonklinikAnna Strelnikova
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Utbildad som läkare och blev färdig ögonspecialist i Moskva 2005. Har intresse för patienter med sjukdomar i ögats främre segment och gula fläcken.

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan september 2015.

  ~~~~~~

  Anna Zaczek
  Leg. läkare, ögonspecialist, Medicine Doktor 

  Utbildad som läkare och ögonspecialist vid universitetssjukhuset i Krakow, Polen. Disputerade 1999 vid S:t Eriks ögonsjukhus/Karolinska
  Institutet på en avhandling om gråstarrskirurgi hos patienter med diabetes mellitus. Lång erfarenhet som gråstarrskirurg och har arbetat som överläkare vid Ögonkliniken, Mölndals sjukhus/Sahlgrenska Univetsitetsjukhuset i Göteborg. Har även mångårig erfarenhet av gråstarrkirurgi samt varit medicinskt ansvarig på en privat klinik i Göteborg.
  Fortsatt forskningsintresse efter disputation inom kataraktkirurgiområdet. Har publicerat en artikel om profylax och postoperativ antiinflammatorisk behandling efter kataraktkirurgi. Föreläst om detta på flera europeiska ögonläkarsymposium. Utför årligen mer än 1000 gråstarrsoperationer.

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan september 2015.

  ~~~~~~

  Leg. läkare, ögonspecialist Annemari Koivula Stockholms ÖgonklinikAnnemari Koivula
  Leg. läkare, ögonspecialist, Medicine Doktor

  Specialist i ögonsjukdomar sedan 1996 med inriktning på kirurgi inom ögats främre segment. Tidigare överläkare vid S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm och chef för refraktiv kirurgi med ett engagemang i kvalitetsarbete och ansvar för refraktivt kvalitetsregister. Skrivit en doktorsavhandling om linser som opereras in i ögat för korrektion av närsynthet, översynthet och astigmatism, och utför ICL operationer på kliniken. Deltar forsknings- och utvecklingsarbeten av multifokala och toriska speciallinser inom gråstarrskirurgi och håller kurser både internationellt och i Sverige. Representant i specialistexaminationskommitté vid Sveriges Ögonläkarförening. Utför årligen mer än 1000 gråstarrsoperationer.

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan december 2012.

  ~~~~~~

  Leg. läkare, ögonspecialist, Medicine Doctor Björn Steén Stockholms ÖgonklinikBjörn Steén
  Leg. läkare, ögonspecialist, Medicine Doktor

  Läkarutbildad vid Karolinska Institutet. Ögonspecialist vid S:t Eriks ögonsjukhus fram till 1999 och därefter verksam som Näthinnekirurg och Makulaspecialist (Gula fläcken), de senaste åren som överläkare. Disputerad 2004 inom området Gula fläcken (“kärlnybildning i ögat”). Uppdrag för Läkemedelsindustrin – bl.a. Föreläsare, Advisory board, Kursledare/panelmedlem. Håller kurser i kirurgisk teknik vid Makulabehandling. Kontinuerlig fortbildning genom deltagande på kongresser och utbildningar världen över, för spetskompetens och att behärska de senaste teknikerna.

  Börjat arbeta på Stockholms Ögonklinik vid Sophiahemmet 2008, med satsning på Näthinnekirurgi och behandling av sjukdomar i Gula fläcken som första privata klinik i Sverige.

  ~~~~~~

  Emma Friling
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Läkarexamen vid Uppsala universitet. Ögonspecialist på S:t Eriks Ögonsjukhus sedan 2011. Därefter arbetat som näthinnekirurg på S:t Eriks Ögonsjukhus. Forskning vid S:t Eriks Ögonsjukhus om förebyggande behandling mot infektioner vid gråstarrskirurgi. Publikationer i internationella tidskrifter.
  Har europeisk examen (European Board of Ophtalmology).

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan oktober 2018.

  ~~~~~~

  Eva Trané
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Ögonspecialist sedan 1999, därefter verksam på S:t Eriks ögonsjukhus, senast som biträdande överläkare.

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan oktober 2008.

  ~~~~~~

  Hans Setterquist
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Utbildad och tidigare verksam som ögonspecialist vid Karolinska sjukhuset och S:t Eriks ögonsjukhus. Sedan år 2000 verksam på Stockholms Ögonklinik. Huvudsaklig inriktning på ögats främre segment och gråstarrskirurgi. Utför årligen mer än 1000 gråstarrsoperationer.

  Ingår i ledningsgruppen på Stockholms Ögonklinik.

  ~~~~~~

  Leg. läkare, ögonspecialist Jürg Hengstler Stockholms ÖgonklinikJürg Hengstler
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Läkarutbildning vid Universitetet i Basel, Schweiz. Ögonspecialistutbildning i Universitetssjukhuset i Genève, Schweiz och Mälarsjukhuset Eskilstuna. Subspecialisering i medicinsk retina vid S:t Eriks Ögonsjukhus och arbetade där som överläkare 2010 – 2020.
  Arbetar främst med näthinnessjukdomar, särskilt diabetes, kärlocklusioner och åldersförändringar i makula (gula fläcken), med ett särskilt intresse för ärftliga sjukdomar i näthinnan. Har stor erfarenhet av intravitreala injektioner och retinal laserkoagulation samt icke-synkorrigerande laser av ögats främre segment.

  Arbetar deltid på Stockholms Ögonklinik sedan augusti 2020.

  ~~~~~~

  Lars Hjelmqvist
  Chefsläkare
  Leg. läkare, ögonspecialist, Medicine Doktor

  Efter läkarutbildning vid Karolinska Institutet ägnat sig åt forskning på heltid i drygt 10 år och blev medicine doktor 1995 och docent i medicinsk kemi 2002.

  Specialistutbildning till ögonläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus fram till 2007 och därefter arbetat kvar på sjukhuset till 2017 med subspecialisering inom medicinsk retina och ögononkologi, de senaste åren som överläkare.

  Har genomgått både den svenska specialistexamen och den europeiska (European Board of Ophthalmology).

  Har suttit i styrelsen för Sveriges Ögonläkarförening 2009-2015 som Skattmästare.

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan maj 2017.

  ~~~~~~

  Lykke Iacobaeus Hamilton
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Läkarutbildning vid Hälsouniversitetet i Linköping. Specialist i ögonsjukdomar sedan 2016, utbildad vid Södersjukhuset och S:t Eriks Ögonsjukhus. Därefter subspecialiserad som näthinnekirurg vid S:t Eriks Ögonsjukhus. Har europeisk specialistexamen (Fellow of the European Board of Ophthalmology).

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan april 2019.

  ~~~~~~

  Malin Ermedahl Conradi
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan maj 2021.

  ~~~~~~

  Maya Kasina
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan oktober 2018.

  ~~~~~~

  Maria de la Torriente
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Utbildad ögonspecialist vid universitetssjukhuset i Santiago de Compostela, Spanien. Talar förutom svenska även spanska och franska. Speciellt intresse för patienter med diabetes och näthinnesjukdomar.

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan 1999.

  ~~~~~~

  Mario-Alexander Economou
  Leg. läkare, ögonspecialist, Medicine Doktor

  Läkarutbildning i Italien vid Universitet i Ferrara, ögonspecialistutbildning i Storbritannien vid Moorfields Eye Hospital, University Hospital of Coventry och i Skottland. I Stockholm utbildad vid S:t Eriks Ögonsjukhus och arbetar där nu som överläkare. Subspecialiserad i glaukom (grönstarr) kirurgi kunnig inom olika metoder (trabekulektomi, Ahmed ventil, Baerveldt shunt och cyclodiodlaser), MIGS(Xengel, iStent, KDB) samt har också flera års erfarenhet av gråstarr kirurgi. Disputerad 2007 vid Karolinska Institutet.

  Aktiv inom glaukomforskning och handleder yngre forskare. Föreläser i Sverige och utomlands samt arbetar som instruktör på kurser för blivande ögonläkare.

  Arbetar deltid på Stockholms Ögonklinik sedan oktober 2013.

  ~~~~~~

  Mats Söderström
  Leg. läkare, ögonspecialist, Docent

  Utbildad vid Karolinska Institutet. Specialistutbildning vid ögonkliniken, Huddinge sjukhus. Färdig specialist ögon sjukdomar 1989. Överläkare på Huddinge sjukhus med inriktning på neurooftalmologi & glaukom. Disputerade 1993 på en avhandling om synnervsinflammation & multipel skleros. Docent 1995. Arbetat som privat ögonläkare i Täby sedan 2001.

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan augusti 2016.

  ~~~~~~

  Leg. läkare, ögonspecialist Mats Örndahl Stockholms ÖgonklinikMats Örndahl
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Mats Örndahl arbetade under hela 1990-talet som ögonläkare vid S:t Eriks ögonsjukhus och började där tidigt specialisera sig på gråstarr och laserbehandlingar av synfel. Han bedrev där klinisk forskning vid sidan av det dagliga ögonkirurgiska arbetet. Han har under många år varit en uppskattad föreläsare vid internationella ögonkongresser och varit med om att leda flera kurser om laserkirurgi av synfel för blivande ögonkirurger i Norden.

  Sedan år 2000 är Mats Örndahl verksam vid Stockholms Ögonklinik vid Sophiahemmet. Utför årligen mer än 1000 gråstarrsoperationer.

  Mats Örndahl är medlem i Svenska läkarförbundet, Svenska Ögonläkarföreningen och ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgery).

  Ingår i ledningsgruppen på Stockholms Ögonklinik.

  ~~~~~~

  Leg. läkare, ögonspecialist Nils Juto Stockholms ÖgonklinikNils Juto
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Tidigare biträdande överläkare vid Sabbatsbergs ögonklinik och Karolinska sjukhusets ögonklinik. Mångårig erfarenhet av laserbehandlingar av bl.a. näthinnans sjukdomar, laserbehandling av glaukom samt laserbehandling av närsynthet och astigmatism.

  Verksam vid Stockholms Ögonklinik sedan 1993. Nils Juto är medlem i Svenska läkarförbundet, Svenska Ögonläkarföreningen och ESCRS.

  ~~~~~~

  Per Sandkull
  Leg. läkare, ögonspecialist

  Läkarutbildning vid Universitet i Lund och allmäntjänstgöring vid Lunds Universitetssjukhus. Ögonspecialist utbildning vid S:T Eriks Ögonsjukhus. Fördjupning och specialintresse inom ögonplastik och ögononkologi. Bedriver utredning av blefarospasm och behandling med Botox. Kontinuerlig vidareutbildning inom mina intresseområden och närvaro vid relevanta kongresser och möten inom dessa områden. Medlem i Sveriges läkarförbund, Svenska läkarsällskapet och Sveriges Ögonläkarförening.

  ~~~~~~

  Pia Agervi
  Leg. läkare, ögonspecialist, Medicine Doktor

  Läkarutbildning vid Karolinska Institutet. Utbildad vid S:t Eriks Ögonsjukhus, färdig specialist 2000. Disputerad 2009 vid S:t Eriks Ögonsjukhus/Karolinska Institutet på en avhandling om behandling av amblyopi (latöga) hos barn. Arbetat som överläkare vid S:t Eriks Ögonsjukhus med subspecialisering inom barnögonsjukdomar samt som verksamhetschef för Kliniken för utbildning och akut ögonsjukvård.

  Arbetar på Stockholms Ögonklinik sedan september 2016.

  ~~~~~~

Scrolla till toppen